17.11.2015

«Դառը Գետ» գարեջրատանը ավարտվեցին ներքին ջրամատակարարման և կոյուղագծերի մոնտաժային աշխատանքները:

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ