“EXPERT-CABLE” (Russia)

2019 թվականի սկզբի դրությամբ KZ «EXPERT-CABLE» — ը զբաղեցնում է ավելի քան 20,000 քմ պահեստային և արտադրական տարածքներ: Այսօր «EXPERT-CABLE» — ը երիտասարդ, բազմաֆունկցիոնալ արտադրական ձեռնարկություն է, որի արտադրական որակը հաստատվում է համապատասխանության պետական և միջպետական վկայագրերով:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ