“FläktGroup” (Finland)

Այսօր օդի որակը փակ միջավայրում չափազանց կարևոր գործոն է, որն էլ դարձել է մարդկանց հրատապ պահանջներից մեկը:
Fläkt Group ընկերության գերագույն նպատակն է սպառողին մատակարարել նորարարական արտադրանք, որը շինություններում կապահովի առողջ և անվտանգ օդային միջավայր: Ընկերության բազմատեսակ և որակյալ արտադրանքը ներառում է օդափոխության համակարգեր, ներածման և արտածման սարքեր, օդատարներ, չափման և կարգավորման սարքեր, չիլլերներ, սառեցնող հեծաններ, օդամղիչներ, հակահրդեհային փականներ և այլն:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ