Պորտֆոլիո

«Ավան Ձորագետ» Հյուրանոց, D&W , «ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՊԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ

 

ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Ձորագետ

 

Շինարարական Ծավալ: 510 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Ինժեներատեխնիկական հաշվարկներ, չափագրման աշխատանքներ

Ալյումինե պրոֆիլների, համալրող սարքերի և աքսեսուարների ներմուծում

Ալյումինե կոնստրուկցիաների, վիտրաժների և դռների արտադրություն, մատակարարում և տեղադրում

 

«ՀԻՆ ԱՐԵՆԻ» ՓԲԸ, Գինու գործարան

 

ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 43 փ., 1-ին նրբ., թիվ. 7 հողամաս

 

Շինարարական Ծավալ: 4 087 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Շինության հողային և հիմնային նախապատրաստական աշխատանքներ

Հիմքի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում և ջրամեկուսացում

Միաձույլ երկաթբետոնե սյուների, պարզունակների և շրջանակների ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում

Երկաթբետոնե հիմքի և հենապատի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում

Երկաթբետոնե հիմքի և հենապատի բետոնացում և ջրամեկուսացում

Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի, սանդղաբազուկների և հենապատի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում

 

«ՄԵԴԻԿԱԼ ՀՈՐԻԶՈՆ» ՍՊԸ, Երկհարկանի Շինություն ՄԱՍ II

 

ՀՀ, Արարատի մարզ, համայնք Մասիս, Հ. Վարդանյան փող. 22

 

Շինարարական Ծավալ: 1 470 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Երկհարկանի Շինություն

Արտաքին պատերի գիպսաստվարաթղթով ներքին երեսպատման և ջերմամեկուսացման, ներքին բաժանումների՝ միջնորմների
իրականացման աշխատանքներ

Օդափոխության, օդորակման, ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և
շինմոնտաժային աշխատանքներ

Կաթսայատան հաշվարկ, նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

Ներքին ջրամատակարարման ցանցի, կենցաղային կոյուղու համակարգերի շինմոնտաժային աշխատանքներ

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում

Արտադրամաս

Օդափոխության, օդորակման, ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և
շինմոնտաժային աշխատանքներ

 

 

Գինու արտադրամասի շինարարություն, «ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՓԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ

 

ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 15-րդ փ.

 

Շինարարական Ծավալ: 504 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Շենքի հողային և հիմնային նախապատրաստական աշխատանքներ

Հիմքի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում և ջրամեկուսացում

Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների կառուցում

Արտաքին և ներքին պատերի իրականացում

Հարթ տանիքի կառուցում

Ջրամեկուսացում և ջրահեռացման համակարգի իրականացում

Արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքներ

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ