“Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Global” (Japan)

Mitsubishi Heavy Industries Group- ը հիանալի գաղափարների լուծումներ է փնտրում, որոնք աշխարհը մղում են առաջ, բարելավում բոլոր նրանց կյանքը, ովքեր կիսում են մեր մոլորակը:
Գաղափարները համախմբելով՝ մենք շարունակում ենք ճանապարհ հարթել դեպի ընդհանուր հաջողությունների ապագա:
Մեր քաղաքները լուսավորելու նոր, պարզ և ավելի կայուն եղանակներ որոնելով՝ մենք բարելավում ենք մեր ենթակառուցվածքը, կատարում ենք նորարարություններ և աճող արագությամբ ու արդյունավետությամբ ամբողջ աշխարհում հավաքում մարդկանց և ընկերությունների մեծ շրջանակներ:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ