10.05.2019

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերության ամենագեղեցիկ աշխատանքներից մեկի՝ Կապանի շատրվանների, սպասարկումն ու պարբերաբար իրականացվող ստուգումների մեկնարկը տրված է:
Ծառայությունների շրջանակներում կատարվում են ավտոմատ ղեկավարման համակարգերի, շատրվանների զտիչների, պոմպերի, լուսային սարքերի և սարքավորումների, ծրագրային ապահովման սպասարկման աշխատանքներ:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ