11.11.2020

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊ Ընկերությունը սկսել է նոր նախագծի իրականացում: Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում ընթանում են կաթսայատան վերազինման աշխատանքները. կաթսաների և համալրող սարքերի, կաթսայատան օդափոխության և ծխագազերի հեռացման համակարգերի սարքավորումների մատակարարման փուլը ընթացքում է, սկսված են ապամոնտաժման, շինարարական և մոնտաժային նախապատրաստական աշխատանքները:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ