20.12.2016

«Ցեպելին Արմենիա» ՍՊԸ –ի  արտադրական տարածքներում սկսվել են կաթսայատան կառուցման աշխատանքները, որտեղ  իրականացվում է ջեռուցման համապատասխան սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժում:

 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ