ԱՍՊԻՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերության մասնագետները մշակում են բոլոր տեսակի ասպիրացիոն համակարգեր տարբեր արտադրական օբյեկտների համար, որոնք զբաղվում են մետալուրգիայով, հանքարդյունաբերությամբ, շինանյութերի արտադրությամբ, փայտամշակմամբ, քիմիական արդյունաբերությամբ, սննդի արտադրությամբ և այլն:

Օդի ասպիրացիան տեխնոլոգիական արտադրական գործողությունների կարևոր բաղադրիչն է, որը կապված է շրջակա և աշխատանքային միջավայրը աղտոտող փոշու, թեփի և այլ մանր մասնիկների կամ գազերի արտազատման հետ: Դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված է օդի մաքրության սանիտարական չափանիշներին համապատասխանության, անվտանգ և հարմարավետ աշխատանքային պայմանների ապահովման պահանջներով: Ժամանակակից ասպիրացիոն համակարգերն ի վիճակի են արդյունավետորեն հավաքել տարբեր արտանետումներ՝ պինդ մասնիկների, մանրաթելերի, փոշու և օդի չոր աղտոտման այլ տեսակների տեսքով:

Փոշու ասպիրացիոն համակարգերը բաղկացած են տարբեր տեսակի փոշեհավաք ագրեգատներից: Համակարգը կարող է միաժամանակ ներառել ցիկլոններ, թևքային զտիչներ: Սարքավորումների նման կիրառումը համարվում է ամենաարդյունավետը, քանի որ այն ի վիճակի է իրականացնել բազմաստիճան մաքրում փոշու բոլոր ֆրակցիաներից:

Արդյունաբերության բոլոր այն ձեռնարկություններում, որտեղ առաջանում է փոշի, անհրաժեշտ է փոշու ասպիրացիա: Աշխատանքային տարածքի օդից փոշու մասնիկների հեռացումն ապահովում է արտադրական պրոցեսների բնականոն ընթացքը, վերացնում աշխատողների վրա վնասակար ազդեցությունները և նվազագույնի հասցնում արտանետումները դեպի մթնոլորտ: Արդյունաբերության որոշ ոլորտներում փոշու հավաքումը պարտադիր է` պայթունավտանգ կուտակումների մեծ հավանականության պատճառով:

Ասպիրացիոն համակարգերի օգտագործումը էապես պարզեցնում և հեշտացնում է ընդհանուր օդափոխության համակարգի աշխատանքը, որին բաժին է ընկնում միայն բավարար օդափոխության և թարմ օդի հոսքի ապահովումը: Միևնույն ժամանակ, արտածման գծերն աշխատում են ըստ նախագծի, քանի որ օդի բաղադրության մեջ կողմնակի հավելումների առկայությունը սովորաբար հաշվի չի առնվում: Կատարվում է միայն արտանետման ծավալի մասնակի կարգավորում՝ հաշվի առնելով ասպիրացիայի և փոշու հեռացման աշխատանքը:

Ինչո՞վ է տարբերվում ասպիրացիան օդափոխությունից:

Օդափոխության համակարգերը նախատեսված են օդի վերամշակված ամբողջ ծավալում որակը վերահսկելու համար, օրինակ, արտադրական տեղամասում, իսկ ասպիրացիոն համակարգերը ծառայում են տեխնոլոգիական սարքավորումների աշխատանքային գոտուց աղտոտող տարրերը հեռացնելու համար:

Ագրեգատների աշխատանքի սկզբունքն է աղտոտված օդի հոսքի ներծծումը ցիկլոնային տիպի սարքավորման մեջ, որի ներսում առանձնացվում և կուտակվում են պինդ մասնիկները, մինչև դրանց հեռացնելը:

Արտադրության մեջ օգտագործվող համակարգերը մեծապես տարբերվում են՝ կախված տեղամասի չափերից, ոլորտի առանձնահատկություններից, մաքրության և դեպի մթնոլորտ արտանետումների նկատմամբ պահանջներից:

Արդյունաբերական ասպիրացիան դա փոշու ներծծումն է օդատարերի / գազատարների մեջ նվազեցված ճնշման ճանապարհով: Գործողության սկզբունքով տվյալ սխեման հիշեցնում է օդափոխության արտածումները: Ասպիրացիայի և օդափոխության համակարգերի միջև տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ասպիրացիոն համակարգերը հիմնականում աշխատում են փոշու մասնիկները հեռացնելու վրա՝ օգտագործելով օդը որպես աղտոտող չոր նյութերի կրող: Չնայած տերմինաբանության որոշ տարբերություններին, տվյալները սերտորեն կապված են:

Օդափոխության և ասպիրացիայի տիպային համակարգը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

 • օդափոխիչ՝ ստեղծում է վակուում (բացասական ճնշում);
 • մաքրող սարք՝ զտիչեր (ցիկլոններ, թևքային և քարտրիջային զտիչներ և այլն);
 • օդատարեր / գազատարներ՝ օդային հոսքերը վերահսկող խողովակներ;
 • փոշեհավաքներ կամ կուտակիչներ՝ հավաքման ստացիոնար կամ ներկառուցված բեռնարկղեր (տարաներ);
 • ղեկավարման և ավտոմատիկայի համակարգեր:

Ավելի մեծ մասշտաբի ստացիոնար տարբերակի դեպքում տեղամասերի ասպիրացիան բաղկացած է խողովակաշարերի կամ գազատարների ճյուղավորված համակարգից, օժանդակ հանգույցներից, աղտոտումը չեզոքացնող կայանքներից: Աղբը հավաքվում և բեռնաթափվում է տրանսպորտին անմիջապես կամ կուտակվում պարկերում: Փոշին վերամշակելի է, թեփը պահանջարկ ունի գյուղատնտեսության մեջ, իսկ թունավոր նյութերը անվտանգ հեռացվում են:

Չնայած կոնստրուկցիայի թվացյալ պարզությանը, ասպիրացիոն համակարգերի արտադրությունն ու պատրաստումը մի պրոցես է, որն ինժեներական և նախագծային ոլորտում պահանջում է մեծ փորձ:

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ ասպիրացիոն խնդիրների լուծմանը մոտենում է համալիր՝ մատուցելով հետևյալ ծառայությունները.

 • Նախագծային և աշխատանքային փաթեթների մշակում;
 • Ղեկավարման, ավտոմատացման և դիսպետչերացման համակարգերի մշակում;
 • Զտիչ սարքավորումների ընտրություն և մատակարարում (զտիչներ, օդափոխիչներ);
 • Համալրող սարքավորումների ընտրություն (ծածկեր, բեռնաթափման սարքեր, օդատարեր, փականներ);
 • Մոնտաժային (շեֆմոնտաժային) աշխատանքներ;
 • Գործարկում և կարգաբերում;
 • Երաշխիքային և սպասարկման ծառայություններ:

Ասպիրացիոն համակարգը ենթադրում է իր հիմնական խնդիրների սահմանումը դեռ նախագծման փուլում: Նախագծի մշակումը նախատեսում է համալիր մոտեցում այդ ​​խնդիրներին, որոնք նման համակարգը պետք է լուծի հետագայում: Կարևոր է հաշվարկել օդի մաքրման ծավալները և վերլուծել փոշեհավաք համակարգի բոլոր պարամետրերը, ըստ այդ հաշվարկի ընտրել և նախագծել ասպիրացիոն սարքավորումներն ու օդափոխիչները:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ