ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերութունը կապիտալ շինարարության ոլորտում որդեգրել է գործողությունների համալիր մոտեցում, կատարելով նաև համաշինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնող գործառույթներ՝ տարածքների բարեկարգում:

Տարածքի բարեկարգումը դա միջոցառումների համալիր է, որը կիրառվում է որևէ տարածք գեղագիտական տեսքի բերելու, ինչպես նաև այնտեղ տեղային ենթակառուցվածք ստեղծելու և դրա հարմարավետ շահագործումն ապահովելու համար:

Այդ միջոցառումներն ուղղված են՝

 • Կենցաղային պայմանների հարմարավետության մակարդակի ապահովմանը և բարձրացմանը;
 • Տարածքի գեղագիտական վիճակի բարելավմանը և մաքրության պահպանմանը;
 • Կառույցներին կից տարածքների պահպանմանը և գործող պահանջներին դրանց համապատասխանեցմանը:

Տարածքի բարեկարգումը իրականացվում է ավարտական փուլում, երբ վերջանում են շինարարական աշխատանքները և արտաքին ցանցերի անցկացումը: Սովորաբար այս փուլում իրականացվում է նախապես մշակված դիզայն-նախագիծը, ինչը հնարավորություն է տալիս ստեղծել ամբողջական պատկեր։

Բարեկարգման ընթացքում տարածքը ոչ միայն կանաչապատվում է, այլև կատարվում են ծածկույթների իրականացում, կազմակերպվում է լուսավորություն, տեղադրվում են փոքր ճարտարապետության տարրեր՝ աղբամաններ, նստարաններ և այլն, ինչպես նաև արվեստի իրեր, որոնք իրենց վրա են վերցնում ամբողջ տարածության գեղագիտական ընկալման պատասխանատվությունը:

Բարեկարգման տարրերի դասին են պատկանում.

 • կանաչապատման տարրերը;
 • ծածկույթները;
 • ցանկապատները (պարիսպները);
 • ջրային գոտիները;
 • արտաքին կոմունալ-կենցաղային և տեխնիկական համակարգերը;
 • խաղային և սպորտային սարքավորումները;
 • լուսավորության տարրերը;
 • տեղեկատվության մատուցման միջոցները և գովազդային կոնստրուկցիաները;
 • փոքր ճարտարապետության և փողոցային ձևավորման տարրերը;
 • Ոչ ստացիոնար՝ ժամանակավոր կառույցները;
 • Կապիտալ շինարարության օբյեկտների տարրերը:

Համալիր բարեկարգման համար կարող է պահանջվել նաև հատուկ նախագծի մշակում՝ ռելիեֆի և ընդերքի կարգավիճակի մասին չափագիտական տեղեկատվության պարտադիր օգտագործմամբ: Առավել ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կատարվում են գեոդեզիական և երկրաբանական հետազոտություններ, որի հիման վրա էլ մշակվում է նախագծային փաթեթը:

Աշխատանքների իրագործմանը մենք ներգրավում ենք փորձառու լանդշաֆտային դիզայներների, արդյունքում գործընթացի գրագետ կազմակերպումը հնարավորություն է տալիս նվազեցնել խնդրի լուծման ժամկետները:

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ իրականացնում է նաև քաղաքային տարածքների բարեկարգում: Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից այն կարող է ուղեկցվել որոշակի բարդություններով, սակայն, մեր մասնագետները պատրաստ են իրագործել նույնիսկ ամենաբարդ առաջադրանքները:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ