ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրամոնտաժն իրենից ներկայացնում է համալիր աշխատանքներ, որոնք իրականացվում են նախապես կազմված նախագծի հիման վրա: Էլեկտրամոնտաժի գործընթացը սկսվում է նախագծի համաձայնեցումից: Մեր ընկերության առաջատար մասնագետները իրականացնում են ցանկացած բարդության էլկետրամոնտաժային աշխատանքներ, օգտագործելով համաշխարհային առաջատար արտադրողների էլեկտրական սարք-սարքավորումներ: Վերջնական փուլում կատարվում են արդեն իսկ մոնտաժված ցանցերի չափումները և փորձարկման աշխատանքները:

Վերոնշյալ ուղղվածությունը «ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերության գործունեության առաջատար ուղղվածություններից մեկն է:

Ժամանակակից ցանկացած շենքի տարածքների և այնտեղ տեղադրված էլեկտրական սարք-սարքավորումների շահագործումն անհնար է առանց կայուն էլեկտրամատակարարման: Նորմալ պայմանների ստեղծման, օբյեկտի անվտանգությունը պահպանելու, հարմարավետության ապահովման համար մեծ նշանակություն ունի իրականացվող էլեկտրամոնտաժի հագեցվածությունը, գործող ստանդարտներին և կանոններին համապատասխան լինելը: Դրա համար կարևոր է իմանալ, թե ինչ են ներառում էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները և ինչպես են դրանք իրականացվում:

Մեր ընկերությունն առաջարկում է էլեկտամոնտաժման համալիր ծառայություններ, որոնք ներառում են հետևյալ հիմնական փուլերը.

  • Էլեկտրամոնտաժման ենթակա օբյեկտի մասին անհրաժեշտ ինֆորմացիայի ստացում, առկա նախագծային փաթեթի ուսումնասիրություն, ինժեներական հետազոտությունների և չափումների իրականացում;
  • Ստացված տվյալների և նորմատիվային փաստաթղթերի հիման վրա ներքին և արտաքին էլեկտրական ցանցերի նախագծի նախապատրաստում;
  • Սարքերի, համալրող պարագաների, նյութերի ընտրություն և առաքում օբյեկտ;
  • Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում՝ մալուխային գծերի անցկացում, պաշտպանիչ, բաշխիչ և այլ սարքավորումների տեղադրում և միացում;
  • Էլեկտրական վահանների (ներքին և արտաքին, ներկառուցվող և արտաքին տեղադրման) հավաքում և տեղադրում;
  • Շենքերի և կառույցների հողանցման և շանթարգելի մոնտաժ;
  • Հին էլեկտրական ցանցերի փոխարինում և վերանորոգում;
  • Էլեկտրամոնտաժային այլ աշխատանքներ;
  • Գործարկում և կարգաբերում:

Նախագծի կազմման և առաջադրված խնդիրների լուծման ժամանակ հաշվի են առնվում էլեկտրամոնտաժման ենթակա օբյեկտների առանձնահատկությունները և կոնստրուկտիվ նյութերը, անհրաժեշտ աշխատանքների ծավալները (ներառյալ պատերի, հատակների և ծածկերի փորումը, մալուխների անցկացումը և լրացուցիչ սարքավորումնեի տեղադրումը), նախագծի իրագործման բարդությունը (մոնտաժ զրոյից, թե՝ առկա համակարգի համալրում): Դրանից ուղիղ կախված է նաև էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների գնագոյացումը:

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերությունը իրականացնում է արտադրամասերի, գործարանների, բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենքերի, առևտրի կենտրոնների, հյուրանոցային համալիրների, հանգստյան տների, առանձնատների, գրասենյակների, բնակարանների և ամենատարբեր շինությունների էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ:

Մենք իրականացնում ենք ամենատարբեր բնույթի և բարդության աշխատանքներ՝ սկսած նախագծի կոնցեպտուալ մշակումից, վերջացրած դիսպետչերական համակարգի տեղադրմամբ:

Աշխատանքի բազմամյա փորձը, ինչպես նաև մեր հաճախորդների կողմից ստացած բարձր գնահատականը, թույլ են տալիս վստահորեն հաստատել, որ մենք իրականացնում ենք որակյալ, պրոֆեսիոնալ էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ և այս ամենը նախատեսված ժամկետներում՝ օգտագործելով միայն ժամանակակից նյութեր և համաշխարհային առաջատար արտադրողների սարքավորումներ:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ