ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ նախագծային բաժինն իրականացնում է ինժեներական համակարգերի նախագծում՝ հաշվի առնելով տարբեր գործոններ. կառույցների մշակվելիք պարամետրերի առանձնահատկությունները, նշանակությունը, ճարտարապետական ​​լուծումները, ելակետային տվյալները, ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքը և հաճախորդի ցանկությունները:

Ցանկացած ինժեներական կոմունիկացիայի գրագետ և որակյալ նախագծի նախապատրաստումը հնարավոր է պատվիրատուի կողմից կազմված և նախագծային բաժնի աշխատակիցներին փոխանցված ամբողջական և հստակ ելակետային տվյալների հիման վրա, ինչը նվազագույնի է հասցնում ռիսկերը ինչպես փաստացի շինարարության, այնպես էլ հետագա շահագործման փուլում։

Բազմաբնակարան շենքերում, առևտրային և վարչական համալիրներում, արտադրական ձեռնարկություններում և այլ կառույցներում ընդունված է տեղադրել բազմաթիվ տարբեր նպատակային նշանակության ինժեներական ցանցեր: Այդ բոլոր համակարգերը կառուցվում են նախապես մշակված և հաստատված ուղեկցող նախագծերի հիման վրա:

Ինժեներական նախագծման գործառույթներն են արդյունավետ, տնտեսավետ, հուսալի և անվտանգ կոմունիկացիոն ցանցերի ստեղծումը, որոնք կհամապատասխանեն ժամանակակից օրենսդրության պահանջներին և սահմանված տեխնիկական առաջադրանքին:

Ինժեներական նախագծմանն են վերաբերվում բոլոր այն մասնագիտական ​​նախագծային աշխատանքները, որոնք իրականացվում են նախագծման բաժնի մասնագետների կողմից: Նախագծվում են հետևյալ համակարգերը.

  • Էլեկտրամատակարարում
  • Ջրամատակարարում և կոյուղի (ներքին և արտաքին)
  • Հրդեհաշիջում
  • Պոմպակայաններ և ջրամբարներ
  • Օդափոխություն և օդորակում
  • Ծխահեռացում
  • Ջեռուցում և կաթսայատան սենյակ (անհատական և կենտրոնական ջերմային կետեր)
  • Ասպիրացիոն և զտման համակարգեր
  • Լուսավորություն (տարածքային, ճարտարապետական ​​և ներքին)
  • Շատրվանային համակարգեր և ավտոմատացում

Նախագծման տեխնիկական առաջադրանքը և ելակետային տվյալների հետ կապված այլ փաստաթղթերը ներառում են տարբեր տեղեկություններ նախագծման ենթակա կառույցի, հետագա կոմունիկացիաների, բնութագրերի և նշանակումների պարամետրերի մասին: Քանի որ ելակետային տվյալները պետք է ներառեն շատ տեխնիկական տեղեկատվություն, այդ փաստաթղթերի հստակությունն ու ճշգրտությունը, նախքան նախագծային պայմանագիրը ստորագրելը, պարտադիր պետք է ստուգվեն նախագծային բաժնի մասնագետների կողմից:

Այնուհետև, նախագծային փաթեթի կազմումը նախատեսում է ինժեներական համակարգի սխեմաների և գծագրերի կատարում՝ բոլոր տարրերի տեղադրման վայրերի և կոորդինատների մանրամասն մակնշումով, ներառյալ մանրամասն ծավալաթերթը, որի հիմքում հնարավոր կլինի շարունակել և պատկերացնել գնագոյացումները: Կմնա միայն նախագծի ընդհանուր փաստաթղթերի, ընտրված սարքավորումների ցանկի և նախահաշվի կազմումը: Ինժեներական նախագծման ֆունկցիաների մեջ է մտնում նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանության ապահովումը բոլոր ժամանակակից օրենքներին և նորմերին: Ինժեներական ցանցերի նախագծման արժեքը կարելի է գտնել ըստ հարցման՝ ավտոմատ բազային հաշվիչի օգնությամբ:

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ