ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերության մասնագետները իրականացնում են բոլոր տեսակի օդափոխության համակարգեր ամենատարբեր օբյեկտների համար՝ արդյունաբերական կառույցներ, գործարաններ, բազմաֆունկցիոնալ շենքեր, առևտրի և ժամանցի կենտրոններ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, բանկեր, ուսումնական հաստատություններ, գրասենյակներ, բնակելի տներ և այլն:

Ներկայումս ցանկացած շենքում օդափոխության համակարգը հանդիսանում է ամենանվազագույն անհրաժեշտությունը: Օդափոխության համակարգի հիմնական առաջադրանքն է շենքում գտնվող մարդկանց հարմարավետության համար տարածքում ապահովել օդի շրջանառություն: Ճիշտ նախագծված համակարգը երաշխավորում է խոնավության, բորբոսի առաջացման հետ կապված խնդիրների բացակայությունը և դրական է ազդում առողջության և ինքնազգացողության վրա:

Օդափոխությունը դա տարածքից աղտոտված օդի արտածման և թարմ օդի ներածման պարբերական պրոցես է: Տարածքում արդյունավետ օդափոխությունը ներկայումս հանդիսանում է հիմնական չափանիշներից, որը հաշվի առնվում բնակելի և հասարակական օբյեկտների նախագծման ժամանակ:

Կախված իրենց նշանակությունից, օդափոխության սարքավորումները հագեցած են լինում լրացուցիչ ֆունկցիոնալ բլոկներով: Ներկայացնենք մանրամասներ դրանց մասին:

Ինչո՞վ է տարբերվում օդափոխությունը օդորակումից:

Օդորակումը և օդափոխությունը դիտարկել որպես փոխարինելի հասկացություններ՝ մեծ սխալ է: Երկու համակարգերն էլ տարբերվում են իրենց ֆունկցիոնալ նշանակությամբ:

Հիմնական տարբերություններն են.

 1. Երկու պրոցեսներն էլ կապված են օդի մաքրման և լավորակման հետ, բայց չեն փոխարինում, այլ միայն լրացնում են իրար:
 2. Օդափոխությունը տարածքից արտածում է օգտագործված օդը և ներածում թարմ օդ:
 3. Օդորակումը տարածքի ներսում սառեցնում է օդը և ապահովում դրա շրջապտույտը:
 4. Միայն օդորակման օգտագործման դեպքում չկա թարմ օդի մշտական ներածում: Դա ապահովվում է օդափոխության համակարգի միջոցով:

Բիզնես-ուղղվածությունների համար օդափոխության կայանքները ոչ միայն հարմարավետ կյանքի ապահովման հիմնական չափանիշ են, այլև կարևոր ներդրումային ծրագիր: Գործավարության հաջողությունը ծառայությունների մատուցման ոլորտում, արտադրական պրոցեսների որակը, աշխատակիցների աշխատանքային արտադրողականությունը ուղիղ կախված են տարածքի օդի որակից: Շատ կարևոր է կայանքների տեսակը և հզորությունը ընտրել շենքի պահանջներին համապատասխան:

Աշխատանքներն իրականացվում են տեխնիկական առաջադրանքի, ճարտարապետական գծագրերի և դիզայն-նախագծի հիման վրա: Մեր մասնագետները տարածքի ճարտարապետության հետ օդատարերի բարդ համակարգերի ինտեգրման մասով աշխատանքի մեծ փորձ ունեն, որն իրականացնում են դիզայներների հետ սերտ համագործակցելով, այն դեպքում, երբ կարևոր է դառնում նույնիսկ առաստաղի յուրաքանչյուր միլիմետրը կամ օդատարերի դեկորացիան:

Օդափոխության համակարգերի արդյունավետ աշխատանքի համար շատ կարևոր է աէրոդինամիկ հաշվարկը, որը ցույց է տալիս օդի ընդհանուր ծախսի տվյալները, որոշում օդատարերի հատույթների չափսերը, հաշվարկում օդատարերում ճնշման կորուստը, իսկ ակուստիկ հաշվարկի դեպքում՝ որոշում օդի բաշխման համակարգի ձայնային պարամետրերը:

Օդափոխության հաշվարկների հիման վրա իրականացվում է նյութերի և սարքավորումների ճշգրիտ ընտրություն, որոշվում են օդափոխության ներածման և արտածման համակարգերի տեղադրման տեղերը:

Օդափոխման համակարգերը դասակարգվում են ըստ հետևյալ հիմնական հատկանիշների.

 • ըստ օդի տեղափոխման մեթոդի՝ բնական կամ արհեստական (մեխանիկական) օդափոխության համակարգ;
 • ըստ նշանակության՝ ներածման, արտածման կամ ներածման-արտածման;
 • ըստ սպասարկման զոնայի՝ տեղային կամ ընդհանուր փոխանակման;
 • ըստ կոնստրուկտիվ իրականացման՝ հավաքովի կամ մոնոբլոկ:

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերությունը է վերը նշված ուղղվածության շրջանակներում առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները.

 • Ցինկապատ թիթեղից օդատարերի, ձայնախլացուցիչների, դրոսելային փականների արտադրություն և տեղադրում;
 • Օդափոխության սարքավորումների և օդատարերի հաշվարկ և մոնտաժ;
 • Օդափոխության համակարգերի մատակարարում և մոնտաժ;
 • Ծխահեռացման և հակածխային համակարգերի մատակարարում և մոնտաժ;
 • Օդափոխության համակարգերի ավտոմատացում և դիսպետչերացում;
 • Գործարկման և կարգավորման աշխատանքներ;
 • Երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում:
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ