Career

The greatest asset of “WAELCON” company is its staff!

“WAELCON” LLC provides wide opportunities for its employees to develop their potential and career growth. Our team is a team of professionals who implement the strategic goal of strengthening the status of a leader among construction-trading companies.

We value in our employees the desire to achieve results, willingness to work in a team, and take responsibility.

The readiness and ability of our personnel to work productively, develop themselves, and learn new things are the key to the long-term success of “WAELCON” company. Therefore, the company pays serious attention to the professional development of the team.

We welcome specialists in our team, whose energy and professional knowledge will contribute to the achievement of the ambitious goals of “WAELCON” LLC. If you want to become a member of the team of professionals at “WAELCON” you can fill out and send your resume to the HR department.

By becoming a part of our team, everyone has the opportunity to implement the most ambitious career plans through significant and interesting projects, education, and development. We are focused on promoting our employees and do everything to help them achieve their goals.

We believe that a successful employee is the biggest asset of the modern business.

Let’s build the future together!

Թրթուրավոր էքսկավատոր JCB JS 330

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2009 թ.
 • Շերեփի ծավալ՝  1,9 մ3
 • Քաշը՝ 33,8 տ.
 • Անցանելիության տեսակը՝ թրթուրավոր
1 օրվա արժեքը՝ 265,000 ՀՀ դրամ
1 ժամի արժեքը՝ 35,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *պայմանագրային
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Բեռնող Էքսկավատոր Cat 428 + հիդրոմուրճ

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2022 թ.
 • Առջևի շերեփի ծավալ՝  1,03 մ3
 • Հետևի շերեփի ծավալ՝ 0,24 մ3
 • Անցանելիության տեսակը՝ անվավոր
1 օրվա արժեքը՝ 120,000 ՀՀ դրամ
1 ժամի արժեքը՝ 18,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *պայմանագրային
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Բեռնող Էքսկավատոր Cat 428 F2

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2019 թ.
 • Առջևի շերեփի ծավալ՝  1,03 մ3
 • Հետևի շերեփի ծավալ՝ 0,24 մ3
 • Անցանելիության տեսակը՝ անվավոր
1 օրվա արժեքը՝ 120,000 ՀՀ դրամ
1 ժամի արժեքը՝ 18,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *պայմանագրային
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Առջևից բեռնող էքսկավատոր Sem 636D

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2021 թ.
 • Շերեփի ծավալ՝  1,8 մ3
 • Քաշը՝ 10,1 տ.
 • Անցանելիության տեսակը՝ անվավոր
1 օրվա արժեքը՝ 150,000 ՀՀ դրամ
1 ժամի արժեքը՝ 25,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *պայմանագրային
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ամբարձիչ Cat 246D

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2015 թ.
 • Շերեփի ծավալ՝  0,35 մ3
 • Քաշը՝ 3,4 տ.
 • Անցանելիության տեսակը՝ անվավոր
1 օրվա արժեքը՝ 65,000 ՀՀ դրամ
1 ժամի արժեքը՝ 14,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում` *պայմանագրային
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Քարշակ 6×2 MAN TGX 28.500

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2016 թ.
 • Բեռնատարողություն՝ 40 տոննա
 • ՏՄ տեսակ ՝ կիսակցորդի հնավորությամբ
 • Էկոլոգիական դաս՝ Euro 6
Մինիմալ արժեք (1-10 կմ)՝ 50,000 ՀՀ դրամ
Հավելյալ 1 կմ արժեք՝ 1,800 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ինքնաթափ Kamaz 6520-73

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2013 թ.
 • Բեռնատարողությունը՝ 20 տոննա
 • ՏՄ տեսակ՝ բեռնատար
 • Էկոլոգիական դաս` Euro 4
1 օրվա արժեքը՝ 100,000 ՀՀ դրամ
1 մ3 (1-10 կմ) արժեքը՝ 1,500 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ինքնաթափ Kamaz 65-115

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2011թ.
 • Բեռնատարողությունը՝ 15 տոննա
 • ՏՄ տեսակ՝ բեռնատար
 • Էկոլոգիական դաս` Euro 3
1 օրվա արժեքը՝ 85,000 ՀՀ դրամ
1 մ3 (1-10 կմ) արժեքը՝ 1,500 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Կիսակցորդ ինքնաթափ Carnehl CHKS-HH

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2018 թ.
 • Ծավալ՝ 30մ3
 • Բեռնատարողություն՝ 40 տոննա
 • Թափքի տեսակ՝ ինքնաթափ
1 օրվա արժեքը՝ 140,000 ՀՀ դրամ
1 մ3 (1-10 կմ) արժեքը՝ 1,500 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ավտոմոբիլային բետոնամղիչ Mercedes Benz Actros 2636 KLEIN

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2015 թ.
 • Սլաքի երկարություն՝ մինչև 37 մ
 • ՏՄ տեսակ՝ մասնագիտացված
 • Թափքի տեսակ՝ բետոնամղիչ
Մինիմալ (1-20 մ3)՝ 110,000 ՀՀ դրամ
Հավելյալ 1 մ3՝ 3,600 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *պայմանագրային
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Բետոնախառնիչ Kamaz 65115-A4

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2014 թ.
 • Ծավալ՝ 7մ3
 • ՏՄ տեսակ՝ մասնագիտացված
 • Թափքի տեսակ՝ բետոնախառնիչ
1 օրվա արժեքը՝ 100,000 ՀՀ դրամ
1 մ3 (1-10 կմ) արժեքը՝ 3,600 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Բետոնախառնիչ Howo Sinotruk 336

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2007 թ.
 • Ծավալ՝ 11 մ3
 • ՏՄ տեսակ՝ մասնագիտացված
 • Թափքի տեսակ՝ բետոնախառնիչ
1 օրվա արժեքը՝ 120,000 ՀՀ դրամ
1 մ3 (1-10 կմ) արժեքը՝ 3,600 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ավտոկռունկ Kamaz 6520-61 KS

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2012թ.
 • Բեռնամբարձություն՝ 40 տոննա
 • Սլաքի երկարություն՝ մինչև 28,6 մ
 • Թափքի տեսակ՝ ավտոկռունկ
1 օրվա արժեքը՝ 140,000 ՀՀ դրամ
Մինիմալ 2 ժամի արժեք՝ 65,000 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ford Transit տենտավոր

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2008թ.
 • Բեռնատարողությունը՝ 3,5 տոննա
 • ՏՄ տեսակ՝ բեռնատար
 • Թափքի տեսակ՝ կողավոր
Մինիմալ արժեք (1-8 կմ.) ՝ 9,000 ՀՀ դրամ
1 կմ արժեք՝ 600 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ford Transit

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2008թ.
 • Բեռնատարողությունը՝ 3,5 տոննա
 • ՏՄ տեսակ՝ բեռնատար
 • Թափքի տեսակ՝ ֆուրգոն
Մինիմալ արժեք (1-8 կմ.) ՝ 9,000 ՀՀ դրամ
1 կմ արժեք՝ 600 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ford Transit ավտոբուս

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2011թ.
 • Բեռնատարողությունը՝ 4,6 տոննա
 • ՏՄ տեսակ՝ ավտոբուս
 • Նստատեղերի քանակ՝ 18
Մինիմալ արժեք (1-8 կմ.) ՝ 9,000 ՀՀ դրամ
1 կմ արժեք՝ 600 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ford Transit DoubleCab բրգաձև թափքով

 • Արտադրման տարեթիվ՝ 2010թ.
 • Բեռնատարողությունը՝ 3,4 տոննա
 • ՏՄ տեսակ՝ բեռնաուղևորատար
 • Թափքի տեսակ՝ կողավոր
Մինիմալ արժեք (1-8 կմ.) ՝ 10,000 ՀՀ դրամ
1 կմ արժեք՝ 600 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Ադմինիստրատիվ շինարարարական տնակ

 • Մակերես՝ 6մ x 2,2մ=13,2մ2
 • Տեսակ՝ մետաղական
 • Տեսակ՝ ջերմամեկուսացված
 • Այլ պայման՝ օդորակիչ
1 ամսվա արժեքը՝ 180,000 ՀՀ դրամ
1 ամսից ավել արժեքը՝ 150,000 ՀՀ դրամ
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Բետոն արտադրող շարժական գործարան ZZBO 30

 • Արտադրողականություն՝ 30 մ3/ժամ
 • Տեսակ՝ շարժական
 • Կառավարում՝ համակարգչային
 • Այլ պայման՝ ներառյալ տեխ. մասնագետ
1 ամսվա արժեքը՝ 2,800,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *պայմանագրային
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Հենարանային տարա բետոնի լցման համար

 • Վիճակ՝ նոր
 • Ծավալ՝ 1մ3
 • Տեսակ՝ մետաղական, կոնաձև
 • Տեխ. բնութագիր՝ բացման ոտնակով
1 օրվա արժեքը՝ 18,000 ՀՀ դրամ
Տեղափոխում՝ *ինքնատեղափոխում
Այլ պայմաններ՝ *քննարկելի
* Մեկ օրից ավել վարձակալության գների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ