Բեռնող Էքսկավատոր Cat 428 F2

  • Արտադրման տարեթիվ՝ 2019 թ.
  • Առջևի շերեփի ծավալ՝  1,03 մ3
  • Հետևի շերեփի ծավալ՝ 0,24 մ3
  • Անցանելիության տեսակը՝ անվավոր
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ