Բեռնող Էքսկավատոր Cat 428 + հիդրոմուրճ

  • Արտադրման տարեթիվ՝ 2022 թ.
  • Առջևի շերեփի ծավալ՝  1,03 մ3
  • Հետևի շերեփի ծավալ՝ 0,24 մ3
  • Անցանելիության տեսակը՝ անվավոր
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ