«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՎՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ» ԲՀԿ, HVAC

 

ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ. 58

 

 

Շինարարական Ծավալ: 4 000 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Օդափոխության, օդորակման և ծխագազերի հեռացման համակարգերի հաշվարկ,
սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

Ջերմասառնամատակարարման հանգույցների տեղակայում և կարգաբերում

Ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

Էլեկտրասնուցման հիմնական ուժային բաշխիչ վահանների մատակարարում և տեղադրում

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների իրականացում

Տաք և սառը ջրամատակարարման համակարգերի, ներքին կոյուղագծերի, պոմպակայանի
խողովակների և պարագաների մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

«ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎԻՐԱՎՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԻՆ ԵՎ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ» ԲՀԿ, HVAC Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ