Բազմաբնակարան Բնակելի Շենք, «ՏԵԽՆՈՏՈՒՆ ՍՊԸ»

 

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Աղբյուր Սերոբ 50

 

Շինարարական Ծավալ: 15 800 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Օդափոխության, ծխահեռացման և ջեռուցման համակարգերի հաշվարկ և նախագծում, սարքավորումների
մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

Կաթսայատան համակարգի հաշվարկ և նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

Ներքին ջրամատակարարման ցանցի, պոմպակայանի, կենցաղային և հեղեղատար կոյուղու համակարգերի հաշվարկ և
նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

Հրդեհամարման համակարգի, կից պոմպակայանի հաշվարկ և նախագծում, սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

Ջրամբարի և միացման հանգույցի հաշվարկ, սարքավորումների մատակարարում և շինմոնտաժային աշխատանքներ

 

Բազմաբնակարան Բնակելի Շենք, «ՏԵԽՆՈՏՈՒՆ ՍՊԸ» Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ