Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք

 

ՀՀ, ք. Երևան, Արամի փ., 86 շենք

 

 

Շինարարական Ծավալ: 11 465 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Ջրատար և կոյուղատար հանգույցների և ուղղաձիգ հիմնական կապուղիների տեղակայում

Էլեկտրասնուցման հիմնական հանգույցի մոնտաժային աշխատանքներ, բաշխիչ վահանների տեղադրում

Օդափոխության համակարգի և պոմպակայանի հաշվարկ, մատակարարում և մոնտաժային աշխատանքներ

Բազմաֆունկցիոնալ բնակելի շենք Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ