«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ

 

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Լեռնագործների փ., 18 շենք

 

 

Շինարարական Ծավալ: 13 790 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

 

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի ներդրման և նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի
կազմում

Զտման համակարգերի տեղադրման և շահագործման վերաբերյալ տեխնիկական խորհրդատվություն

Ասպիրացիոն սարքավորումների ներդրման արդյունքում ներքին միկրոկլիմայի ստացված
տվյալների մշակում

Դեպի մթնոլորտ արտանետումների մինիմալիզացման աշխատանքների նախագծման պրոցեսի
համակարգում

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի սարքավորումների և կցամասերի, օդափոխիչների և
կոմպրեսորային կայանների մատակարարում

Փոշեզտման ասպիրացիոն համակարգերի, փոշեհավաք մետաղական գազատարների ցանցի,
մետաղական հենարանային կոնստրուկցիաների, սեղմված օդի մատակարարման համակարգի
(կոմպրեսորային կայաններ) և էլեկտրասնուցման համակարգի շինմոնտաժային աշխատանքների
իրականացում

 

«Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ» ՓԲԸ Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ