«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՊԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային Համալիր, Գլխավոր Կապալառուի Գործունեություն

 

ՀՀ, մարզ. Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 2-րդ փ.

 

Շինարարական Ծավալ: 50 000 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Հյուրանոցի համալիր շինարարության շրջանակներում Գլխավոր կապալառուի գործունեության ստանձնում՝
Կապալառու/ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների կանոնակարգում,
վերահսկում, ստուգում, ընդունում-հանձնում և այլ կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում։

Գլխավոր կապալառուի՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, սեփական աշխատուժի և շին. տեխնիկայի
ներգրավմամբ շինարարական աշխատանքների իրականացում, ապրանքների և նյութերի մատակարարում,
ծառայությունների մատուցում, անհրաժեշտ մեխանիզմների կամ սարքավորումների ապահովում։

 

«ԹՈՒՖԵՆԿՅԱՆ ՀՈՍՊԻԹԱԼԻԹԻ» ՍՊԸ, Արենի Ուայն Հյուրանոցային Համալիր, Գլխավոր Կապալառուի Գործունեություն Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ