«ՀԻՆ ԱՐԵՆԻ» ՓԲԸ, Գինու գործարան

 

ՀՀ, մարզ Վայոց Ձոր, գյուղ Արենի, 43 փ., 1-ին նրբ., թիվ. 7 հողամաս

 

Շինարարական Ծավալ: 4 087 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Շինության հողային և հիմնային նախապատրաստական աշխատանքներ

Հիմքի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում և ջրամեկուսացում

Միաձույլ երկաթբետոնե սյուների, պարզունակների և շրջանակների ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում

Երկաթբետոնե հիմքի և հենապատի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում

Երկաթբետոնե հիմքի և հենապատի բետոնացում և ջրամեկուսացում

Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի, սանդղաբազուկների և հենապատի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում

 

«ՀԻՆ ԱՐԵՆԻ» ՓԲԸ, Գինու գործարան Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ