ՀՀ, Վայոց Ձոր Մարզ, Արենի համայնք, «Մշակութային կենտրոն»

 

ՀՀ, Վայոց Ձորի Մարզ, Արենի համայնք, Արենի գյուղ 16, փ., 5

 

Շինարարական Ծավալ: 5 030 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Շինարարության շրջանակներում Գլխավոր կապալառուի գործունեության ստանձնում՝
Կապալառու/ենթակապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների կանոնակարգում,
վերահսկում, ստուգում, ընդունում-հանձնում և այլ կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում։

Գլխավոր կապալառուի՝ իր լիազորությունների շրջանակներում, սեփական աշխատուժի և շին. տեխնիկայի
ներգրավմամբ շինարարական աշխատանքների իրականացում, ապրանքների և նյութերի մատակարարում,
ծառայությունների մատուցում, անհրաժեշտ շինարարական տեխնիկայի և մեքենա մեխանիզմների կամ սարքավորումների ապահովում։

Շինարարական հրապարակի կազմակերպում և մոբիլիզացում

Հողային համալիր աշխատանքներ

Հիմնական մասնաշենքերի և դահլիճի շինության հիմնային նախապատրաստական աշխատանքներ

Հիմքերի ամրանային հիմնակմախքի ձևավորում, բետոնացում և ջրամեկուսացում

Երկաթբետոնե կրող կոնստրուկցիաների կառուցում

Աստիճանավանդակների կառուցում

Երկաթբետոնե հենապատի կառուցում

Երեսպատման աշխատանքներ

Ներքին հարդարում

Տանիքների կառուցում, ջրամեկուսացում և ջրահեռացման համակարգի իրականացում

Մետաղական տարրերի պատրաստում և տեղադրում

Ալյումինե դռների, պատուհանների, վիտրաժների արտադրություն, մատակարարում և մոնտաժ

Ինժեներական բոլոր ուղղվածությունների սարք-սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժ

Կաթսայատան շինության կառուցում և համակարգի իրականացում

Արտաքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի իրականացում

Ներքին ջրամատակարարման համակարգերի իրականացում

Կենցաղային կոյուղու համակարգ և մաքրման կայանի շինության կառուցում

Պոմպակայանների իրականացում

Օդափոխության, Օդորակման, Ջեռուցման համակարգերի իրականացում

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում

Դիզելային գեներատորի մոնտաժում

Ոռոգման համակարգի մոնտաժ իր պոմպակայանով, ջրամբարի կառուցում

Շենքերի արտաքին ճարտարապետական լուսավորության իրականացում

Ընդհանուր տարածքի բարեկարգում, խաղահրապարակի կազմակերպում

Տարածքային լուսավորության իրականացում

Ընդհանուր տարածքի կանաչապատում

 

ՀՀ, Վայոց  Ձոր Մարզ, Արենի համայնք, «Մշակութային կենտրոն» Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ