Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Խրիմյան Հայրիկ» թանգարան

 

ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ

 

 

Շինարարական Ծավալ: 1 100 մ2

 

Աշխատանքի նկարագիր

Առկա հին տանիքի հիմնովին ապամոնտաժում

Ջերմամեկուսացման և ջրամեկուսացման աշխատանքներ

Տանիքի մշակում հակահրդեհային լուծույթով

Նոր կավարամածի և հիմքային կմախքի կառուցում

Քամուհար լուսամուտների տեղադրում

Տանիքի պղնձապատում

 

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Խրիմյան Հայրիկ» թանգարան Logo
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ