ԵՐԿԱԹ-ԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ընկերությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քան 10 տարի ծառայություններ է մատուցում հավաքովի և միաձույլ երկաթբետոնից բազմահարկ շենքերի և շինությունների կառուցման բնագավառում:

Շինարարական ընկերությունը լայնորեն օգտագործում է նաև տարբեր տեսակի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ճանապարհաշինական, բարեկարգման աշխատանքների և ճարտարապետական ​​շինարարության ժամանակ։

Երկաթբետոնը կոմպոզիտային շինանյութ է, որում բետոնը (մատրիցան) և պողպատե ամրանավորումը միավորված են մեկ ամբողջության մեջ:

Առանց երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների այսօր անհնար է պատկերացնել արտադրական, քաղաքացիական, հիդրոտեխնիկական կառույցների և այլ տարբեր նշանակության օբյեկտների կառուցումը։ Դրանց համբավը բացատրվում է գերազանց տեխնիկական ու շահագործման բնութագրերով և կիրառման լայն շրջանակներով: Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներն օգտագործվում են բնակելի, հասարակական շենքերի, առևտրի, սպորտային և զվարճանքի կենտրոնների կառուցման, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական շինարարության մեջ։

Երկաթբետոնե և միաձույլ կառույցների արտադրությունը կարող է իրականացվել շինհրապարակում, ինչպես նաև պատվերով՝ հեծանների, պարզունակների, պանելների, ծածկերի, հիմնային բլոկների և այլ տարրերի արտադրության համար մեքենայացված հոսքագծերով հագեցած խոշոր գործարաններում:

Երկաթբետոնից արտադրանքները ըստ պատրաստման մեթոդի բաժանվում են երեք տեսակի.

 • Մոնոլիտ

Նմանատիպ կոնստրուկցիաները կառուցվում են հենց շինարարության օբյեկտներում, պատերի, ծածկերի, հիմքերի, սյուների համար տարբեր տեսակի կավարամածերի կիրառմամբ: Դրանք աչքի են ընկնում մեծ ամրությամբ, երկարակեցությամբ և էսթետիկ արտաքին տեսքով՝ ի շնորհիվ մոնոլիտ մակերեսների և կարերի բացակայության: Սակայն, մոնոլիտ շինարարության ինքնարժեքը ձմեռային ժամանակահատվածում բարձրանում է բետոնի ամրացման ժամանակ տաքացման պատճառով:

 • Հավաքովի

Պատրաստվում են երկաթբետոնե արտադրանքների և կոնստրուկցիաների գործարաններում տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: Արտադրանքները օբյեկտ առաքելուց հետո, դրանց հավաքմամբ զբաղվում է երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների մոնտաժողը, ավելի ստույգ, հատուկ պատրաստվածության վարպետների բրիգադը: Դրանց օգտագործման առավելությունը ձմեռային ժամանակահատվածում առանց լրացուցիչ ծախսերի մոնտաժի իրականացման հնարավորությունն է: Միացումները իրականացվում են եռակցման մեթոդով, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար նախատեսված պողպատե հատուկ տակդիր դետալների օգտագործմամբ:

 • Հավաքովի-մոնոլիտ

Մոնոլիտ և հավաքովի կոնստրուկցիաների համադրություն: Առանձին տարրերի միացման համար կարող են օգտագործվել երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար նախատեսված տակդիր դետալներ: Արտադրանքները աչքի են ընկնում աներևակայելի ամրությամբ և երկար ժամանակով կրում են հսկայական բեռնվածություններ, բայց դրանք բավականաչափ խոշոր են ու ունեն շատ մեծ քաշեր: Միացման հանգույցներում եռակցումը իրականացնում են երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների մոնտաժողները հատուկ սարքավորումների օգնությամբ:

Մոնոլիտ կոնստրուկցիաների օգնությամբ շինությունների կառուցման մեթոդի կիրառումը թույլ է տալիս կարճ ժամկետներում կառուցել ցանկացած բարդության, ձևի և հարկայնության շենք: Մոնոլիտ կոնստրուկցիաների պատրաստումը իրականացվում է հատուկ կաղապարների՝ կավարամածի մեջ լցվող բետոնխառնուրդից: Նաև սահմանափակող կոնստրուկցիաների օգտագործմամբ ստեղծվում է կոշտ կարկաս:

Ի համեմատ կառույցների շինարարության այլ տեսակների, մոնոլիտ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով շենքերի կառուցման առավելություններն են.

 • Մեխանիկական ամրություն;
 • Բարձր սեյսմակայունություն;
 • Դինամիկ բեռնվածությունների նկատմամբ կայունություն;
 • Մեծ երկարակեցություն;
 • Կոնստրուկցիաներում կարերի բացակայություն, հարթ պատեր և առաստաղներ;
 • Ազատ նախածման իրականացման հնարավորություն;
 • Բարձր ջերմահաղորդականություն և ձայնամեկուսացում;
 • Մթնոլորտային տեղումների նկատմամբ կայունություն;
 • Հրդեհի հանդեպ կայունություն;
 • Ոչ բարձր արժեք (ի համեմատ մետաղե, քարե և փայտե կառույցների):

Պատվիրատուի համար, ֆինանսական տեսանկյունից, ժամանակակից մոնոլիտ կոնստրուկցիաներով շենքերի կառուցումը առավել ձեռնտու տարբերակ է:

Մոնոլիտ կոնստրուկցիաների մոնտաժման ժամանակ առանձնանում են հետևյալ փուլերը.

 • փոսորակի նախապատրաստում;
 • ամրանային կարկասի և շինարարական կավարամածի տեղադրում;
 • բետոնախառնուրդի նախապատրաստում;
 • մոնոլիտ կոնստրուկցիայի բետոնացում;
 • անհրաժեշտության դեպքում տաքացում (տարվա ցուրտ եղանակներին);
 • բետոնի խնամքի ապահովում՝ հարդարում;
 • շինարարական կավարամածի ապամոնտաժ:

Հայաստանում բոլոր տեսակի շինարարություններում բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները զբաղեցնում են, եթե ոչ գերիշխող, ապա դրան մոտ դիրքեր: Պատճառները թե՛ օբյեկտիվ և թե՛ աշխարհագրական շատ են: Մոնոլիտ բետոնի կիրառումը թույլ է տալիս նվազեցնել պողպատի ծախսը 7-20%-ով, բետոնինը՝ մինչև 12%, ի շնորհիվ կոնստրուկտիվ լուծումների օպտիմալացման, դեպի շարունակական տարածական համակարգերին անցման, տարրերի միասնական աշխատանքի հաշվի առնման:

Մոնոլիտ կոնստրուկցիաներում միացումների խնդիրը հեշտ է լուծվում, բարելավվում են սահմանափակող կոնստրուկցիաների ջերմապաշտպանիչ հատկությունները, շահագործման ծախսերը՝ նվազում:

Մեր առավելություններն են.

 • Կոնստրուկցիաների պատրաստում ըստ անհատական նախագծերի;
 • Սեփական շինարարական տեխնիկայի առկայություն;
 • Բետոնի սեփական արտադրություն;
 • Շինարարական կավարամածի և այլնի մեծ ընտրություն;
 • Աշխատանքների իրականացման բոլոր փուլերում որակի հսկողություն;
 • Երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում:
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ